ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ದಿವಂತರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓದಿ... - Karnataka's Best News Portal

ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಶಿಯೆಂಟ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ Intelligenz-Quotient ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ “IQ” ಅನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲಿಯಮ್ ಸ್ಟರ್ನ್ 1912 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೊಡೋರ್ ಸೈಮನ್ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ “IQ” ಎಂಬ ಪದವು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವೆಕ್ಸ್ಲರ್ ವಯಸ್ಕರ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ IQ 100, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಲ್ಲಟ ವೆಕ್ಸ್ಲರ್ ವಯಸ್ಕರ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಪಕ ಸರಾಸರಿ IQ 15, ಎಂದೂ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. IQ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮರ್ತ್ಯತೆ ಪೋಷಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಐಕ್ಯೂ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಕಳೆದೊಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಅನುವಂಶೀಯವೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *