ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ ಏನಿದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ... - Karnataka's Best News Portal

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ, ಸಂಪಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಂ ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಡೆಸಿದ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಂತೆಕಾಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ರಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ, ಸೊಂಪಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ದೈಹಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ,

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂಪು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *