ಮಕ್ಕಳ ತೊದಲು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಮಗನ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ... - Karnataka's Best News Portal

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಹಿಮಾತು ಅವರ ಹಿತನುಡಿ ಅವರ ತೊದಲನುಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದನೀಡುತ್ತದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡಿದರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮಾತುಕತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಂದೆಯು ಮಗುವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಸರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ತನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂತರ ಆಗ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಡ ಸುಮ್ನಿರು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ತಂದರೆ ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಎಂಥವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *