ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ 2 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತೆ - Karnataka's Best News Portal

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಗೋಬಾರದು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಕ್ಕಂತ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಡವಲಕಾಯಿ 2 ಬಗ್ಗೆ 90ರಷ್ಟು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಟಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೆ. ವ್ಯಾಧಿ ಕಾರಕ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಯಾರಾಗಿ. ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಡವಲಕಾಯಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಾಂಸ ಕೃತಗಳು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ. ಜೇಡ ವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಇದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಲಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆರಸಿ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *