2021ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಶನಿದೇವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶನಿದೇವನು ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ ನೌಕರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮದ ದೇವತೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ ಶನಿ ಸಾಗಣೆ 2021ನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶನಿ ಅಥವಾ ಸನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗೋಚಾರ ಸಾಧನೆ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಇದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ 2028ರ ಶನಿ ಸಾಗಣೆ ಗವಾನಾ ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಶನಿಯು ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *