ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಮ.ನಾನು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ..ಲೈವ್ - Karnataka's Best News Portal

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು
ಹಲವಾರು ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನವರಿಸಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜಿಮ್ವ

ರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾನು ಡಯಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬರುವಂತಹ ನೀವುವುದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *