ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ct 100, 102 ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಹೇರ್ ಕೂಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದಾಗಿದೆ 7.9 ಬಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಮತ್ತು 8292 ಒಂದಿದೆ ಬೈಕ್ 125 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಮತ್ತು 8.3 ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಫೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ 10.5 ಲೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮೈಲೇಜ್ 70-75 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಬೆಲೆ 41 ಸಾವಿರದಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಬೈಕ್ ತೂಕ 125 ಕೆ.ಜಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ TVS ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 109.7 ಸಿ.ಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ 8.2 ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ 8.7 ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಬೈಕ್‌ ನಾ ತೂಕ 112 ಕೆಜಿ ಫೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 10 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ 52 ಸಾವಿರದಿಂದ 59 ಸಾವಿರ ಇದರ ಬೆಲೆ.

ಮೂರನೇದಾಗಿ TVS ರಾಡೆನ್ 109 ಸಿ.ಸಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 8.56 ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ ಮತ್ತು 8.76 ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ 118 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ 60 ರಿಂದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 64 ಸಾವಿರ 10 ಲೀಟರ್ ಪ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 102 ಸಿ.ಸಿ ಹೇರ್ ಕೂಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ 7.9 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಿ 8.34 ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ 117 ಕೆಜಿ ಬೈಕ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 11 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ 70-75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ 55 ಸಾವಿರ ಇದರ ಬೆಲೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *