ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ ಕಾಲು ಕೈ ನೋವು ಭೂಜ ಸೊಂಟ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅನೇಕ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬಂದರೆ ಕೆಲವರು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋ ವನೆಂದು ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಜಾ ಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಡುವಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಳೆಗಳ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿ ಮೆಯಾದಾಗ ಮೂಳೆಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಟಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾ ಗುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಕ್ಕದ ಗಿಡ ಎಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಎಲೆಗ ಳು ಹೂವುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 12 ಎಲೆಗ ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಿವ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *