ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಈ ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ..ಈ ಎರಡು ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ..ಇದು ಸತ್ಯ - Karnataka's Best News Portal
https://adulateearring.com/t77pg9f0bn?key=27d0eac1279d1d54f242ce019dac0514

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎರಡು ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ!!ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ಬೇರೆಯವ ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವಗಳ ಆಸರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನೋಡುವುದಾದರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ.

ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪದಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೂರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು ತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *