ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇಡುತ್ತಲೇ 3 ಬಾರಿ ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿರಿ ಮತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ 100% ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಬ್ದ. - Karnataka's Best News Portal

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇಡುತ್ತಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ.ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯವು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೂತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು.


ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭೂತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಭೂತಾಯಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಿ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವೇ ಈ ಭೂತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿರಿ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕರು ಸರಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರವು ಭೂತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂತಾಯಿ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಇದರ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *