ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಪೀದಾ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು..! ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೋಗಿಸಲು ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಂಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. - Karnataka's Best News Portal

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಂತಹ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೊರ್ ಪೈನ್ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊ ಡುತ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳನೆ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗು ತ್ತವೆ ರೀತಿ ಹಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋ ಜನ

ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂತಹ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯೋಗದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ
ಇಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಮುದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ಈಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಂತಹ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *