ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ..ಬೇವಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ - Karnataka's Best News Portal

ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಶಾಶ್ವತ||
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹಣಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೌದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆಕೂದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಇಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರು ತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವು ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು ತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೌದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕುದಿಸಿ ಕೊಂಡಂತಹ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *