ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮನೆಮದ್ದು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ..ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ - Karnataka's Best News Portal

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ||ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋ ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಗುಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುವವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡಲಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುವವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.


ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *