ಹಳೆ ಬನಿಯನ್ ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ ಹೀಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...ಬನಿಯನ್ ನಿಂದ ಲಾಭ - Karnataka's Best News Portal

ಹಳೇ ಬನಿಯನ್ ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ ಹೀಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು||ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ಬನಿಯನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಬನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಒರೆಸುವಂತಹ ಮಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗಿ ನೆಲವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಸವೆದು ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಪ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬನಿಯನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯ ದಾರವನ್ನು.

ಮಾಪ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಪ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *