ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿ ಅಚ್ಚಬೇಕು - Karnataka's Best News Portal
https://adulateearring.com/t77pg9f0bn?key=27d0eac1279d1d54f242ce019dac0514

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಬಿಡುಗಡೆ…..|| ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ………||

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಮೂರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2000 ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋ ಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯೆಯ ಹೆಸರು, ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ.

ಹಾಗೂ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *