ನಿಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ... - Karnataka's Best News Portal

ನಿಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೇ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಕಟ್ಟುವಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲು ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆಧರೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುವ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಮ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

See also  ಕಲಶದ ಕಾಯಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದರೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ನೋಡಿ

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್​ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಿವಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ದಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಋತ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ, ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸೀಸದ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಲೋಹದ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಹೆಲಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ತಾಮ್ರದ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸುತ್ತಲೂ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನವಂತರನ್ನಾಗುಸಲಿದೆ 30-60-90 ಇದರ ಸೂಚನೆ ಏನು ನೋಡಿ.ಅದೃಷ್ಟ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ

[irp]