ಶಕುನದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ? ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೋ ಇರೋ ಸಂಬಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ? ಬೆಕ್ಕು ಅನಿಷ್ಟಾನ - Karnataka's Best News Portal

ಶಕುನದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ? ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೋ ಇರೋ ಸಂಬಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ? ಬೆಕ್ಕು ಅನಿಷ್ಟಾನ

ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಲಗಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ 100 ಕ್ಕೆ 99 ಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನರು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ . ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ.

ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವು ಸತಿ ಪತಿ ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಕಾಣೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾದು.

See also  ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇರಲೆಬಾರದು.. ಕಷ್ಟ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ..ಎಚ್ಚರ

ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು . 10 ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಹುದೂರ ಯಾರು ಕಾಣದ ರೀತಿಯ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆ. ಇಂತಹ ಬೆಕ್ಕು ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆಯು ಅಥವಾ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳನ್ನ. ಗುಂಡಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತ ಗರ್ಭ ಚೀಲಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಗರ್ಭ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ ಈ ಗರ್ಭ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ. ದಿಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ. ರತ್ನ ಇದನ್ನ. ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಡಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ ತಕ್ಕಂತದ್ದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ. ಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿ ಗರ್ಭ ಚೀಲದಿಂದ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಮಾಯ ಮಂತ್ರ. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ದೇವರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ? ಕಳಶ ಎಷ್ಟು ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು.ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿತ್ಯ ತೊಳೆಯಬೇಕಾ ?

[irp]


crossorigin="anonymous">