ಮರಣದ ಸೂಚನೆ ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ! ಇವುಗಳತ್ತ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..

ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ? ಇವುಗಳತ್ತ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಮಾನವರ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗಿದೆ. ಕಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕಾಗೆಯು ನೀಡುವ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಶಕುನ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳಿವು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಅದರ ಧ್ವನಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಶುಭ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಯಮನ ದೂತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಆದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಮಾನವರ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಗೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಅದು ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಗೆಯು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

See also  ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ..! ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ

ಕಾಗೆಗಳ ಜಗಳ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊದಲು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಕಾಗೆಯ ಧ್ವನಿಯು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ನಿಯು ನೀಡುವ ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾಗೆಯ ಧ್ವನಿ ಕಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆಯು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಶೀಘ್ರ ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಗೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಇದೆ. ಕಾಗೆ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಕಾಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇದೆಯಾ.ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?

[irp]


crossorigin="anonymous">