ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ..ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮಗನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಅದಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹಳ ಜನರು ಕೇಳಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಫಲಗಳು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಅವನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದಾಗಿದ್ದು.

ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತ ಅಧಿಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಐದು ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರು ಈ ರಂಗೋಲಿಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಬಹಳ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗೋಲಿಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಡ ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳವೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ.

See also  ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ

ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋದು. ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಂದಿರ ಹಾಕೋದು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಕುವುದು ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಹಾಕಬಹುದು. ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಹೌದು ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ತಂಗಿ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಾಕಿರಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ

ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಗೋಸ್ಕರ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ,

ನನ್ನಕ್ಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆವರಿಗೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ತಲ್ಲವಾಗಿರುವಂತಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರು ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದು. ನಂತರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೀಟ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತರ ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ

[irp]


crossorigin="anonymous">