27 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು » Karnataka's Best News Portal

27 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು

22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ…. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಅತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತರೆನೇ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವರು ಇರುತ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿನ ಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತರೆನೇ.

ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತ ಇದೆಯಾ ಅಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು.

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೀನನ್ನು ಸಾಕುವಂತದ್ದು ಮೀನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮೀನಿರಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು.

See also  ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಇದೆ..ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರು ಕಟ್ಟಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ ?

ಇಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ 27 ದಿನ ಇಡೀ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತಾ
ಇಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ 28ನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿ ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ 27 ದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ.

ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅತಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ತಗೋಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ.

ಎರಡು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ 27 ದಿನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು ಎಂದರೆ 28ನೇ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕಿದಾಗ ಶುಕ್ರ ದೆಶೆ ಬರಲಿದೆ..ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ..

[irp]


crossorigin="anonymous">