ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ - Karnataka's Best News Portal https://cudgeletc.com/t77pg9f0bn?key=27d0eac1279d1d54f242ce019dac0514

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ಸ್ನಾನ ಬೇಡ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ..ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡಿ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಸ್ನಾನ ಬೇಡ, ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಉಪವಾಸ ಬೇಡ, ಮಲಗಿ ಎದ್ದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ….! ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ….!!…

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಅಕ್ಷಯವಾಗುವುದು… ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ…

ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ,48 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ‌‌..

ಬಹಳ ಮಹಿಮೆ ಇರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಅನುಷ್ಠಾನ.ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ…