ಈ 9 ಜನರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬೇಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೀರಿ..ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ - Karnataka's Best News Portal
https://adulateearring.com/t77pg9f0bn?key=27d0eac1279d1d54f242ce019dac0514

ಒಂಬತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬೇಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರಿ…..!!

1. ಶಾಸ್ತ್ರ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವಿರುವವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಯುಧವು ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
2. ಮರ್ಮಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು.

ಏಕೆಂದರೆ ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರಾವಣನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾವಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. 3- ಪ್ರಭು: ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಅವನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಲ್ಲನು.

4-ಅರವತ್ತು: ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹವರೊಂದಿಗಿನ ಸೇಹವನು ಸಹ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು.5- ಶ್ರೀಮಂತ: ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

6- ವೈದ್ಯ: ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. 7- ಬಂಡಿ: ಎಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವವರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 8- ಕವಿ: ಪತ್ರಕರ್ತ, ಭಾಷಣಕಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರನ್ನೂ ಕವಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು. 9- ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವ ನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರು ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *