ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತು..ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಭೀಷಣ.. - Karnataka's Best News Portal

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತು..ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಭೀಷಣ..

ಅಯ್ಯೋದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಠಾತ್ತನೇ ವಿಭೀಷಣನು ಕಾಣಿಸಿದನು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು? ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಗುಂಪು ಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು ಆ ನಂತರ ವಾನರರ ಗುಂಪುಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಯೂ ನದಿಯು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಗಿಂತಲೂ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸಲಿ ನಿಜ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಅಸಲು ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಂಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ರಾಜ ನಾದ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ ಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂಧನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ವಿಭೀಷಣನು ಬದುಕಿದ್ದನ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಹ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ರಾಮಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತೈದರವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 22 ರಂದು ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದ ನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಭೀಷಣನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನುವುದು ಆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದರ್ಥ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಂತರವೇ ಆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ನಂತರವೇ ಆ ವಿಗ್ರಹವು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆಯರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಇದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

[irp]


crossorigin="anonymous">