ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.. - Karnataka's Best News Portal

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ..

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ… ನಾವು ಸಾಕಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೇರೆಯವರು ಹಾಕುವ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ.

ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಚರ್ಚೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಇರಬಹುದು ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಆದರೆ.

ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರೆಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹುಚ್ಚುತನದ ಪರಮಾವಧಿ ನಿಭಾಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು.

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಜನರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಮೋಸದಿಂದ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚೌಕಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ.

ನಮ್ಮವರ ಆಗಿರಲಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಠ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಳಜಿ.

See also  27 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು

ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಹ ಆಗ ಆಗುವಿರಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ.

ಹೊರಗಿನವರು ನಮ್ಮವರಾಗುತ್ತಾರೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಆಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬರಲಿ ಭಾಗ ಬೇಡ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿ ಏಕಾಂಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ.

ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕು, ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯಾ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಯಾರೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

[irp]


crossorigin="anonymous">